RWA FT4K

Opis proizvoda

RWA aktivacioni tasteri FT4 predviđeni su za ručno aktiviranje odimljavanja u slučaju požara. Ugradno kućište sastoji se od jakog aluminijskog i staklenog dela koje se može menjati u skladu s DIN 14655.
Svojom bitno većom zaštitom od vandalizma FT4 nudi jasne prednosti u kvalitetu, i preporučuje se posebno za javne zgrade i ustanove.
Karakteristika proizvoda:
   Maksimalna snaga 100 mA 24 V DC
   Reset-taster za resetovanje alarma
   LED indikatori za: alarm, UKLJ./ISKLJ., stanje OK i greška