Adresabilna sirena sa bljeskavicom SAB-6001

Opis proizvoda

Adresabilna sirena sa bljeskalicom SAB-6001 dizajnirana je za akustičku i optičku signalizaciju požara putem, kompatibilna je sa adresabilnim detektorskih petljama svih Polon alfa adresabilnih centrala POLON 6000, POLON 3000 i POLON 4000. SAB-6001 zahteva eksterno napajanje 24Vdc :

 

Adresabilna sirena sa bljeskalicom SAB-6001 poseduje piezoelektričnu sirenu smeštenu  u kućište napravljeno od crvenog materijala otpornog na požar. Kućište ima mesto za postavljanje i povezivanje baterije. Montaža se vrši u bazu G-40, takođe napravljenom od materijala otpornog na požar. U konektoru sirene sa bljeskalicom se nalazi klema blok sa priključcima bez vijaka za povezivanje instalacionih žica. Klema blok ima šest terminala, dva para označena kao “+” i “-” za ulaz i izlaz detektorske linije, i dva terminala za povezivanje spoljnog napajanja.

 

Tip ton, optički, akustički, niski strujni
Instalacija unutrašnja
Verzija adresabilna
Naponsko napajanje (neadresabilno) 9.6VDC – 30VDC
Naponsko napajanje iz detekcione linije 16.5VDC – 24.6VDC
Naponsko napajanje spoljnog napajanja 9.6VDC – 30VDC
Potrošnja struje iz spoljnog napajanja ≤ 170µA pri napajanju od 24 VDC
Potrošnja energije u režimu alarma <
Nivo zvuka do 103dB
Radni temperaturni opseg od -25°C do 55°C
Stepen zaštite kućišta IP 21C
Dimenzije Ф 115×94 mm
Težina 260g
Druge karakteristike prema PN-EN 54-3