Adresabilna akustična sirena SAW-6001

Opis proizvoda

 

Adresabilni akustična sirena SAW-6001 dizajnirani su za akustičku signalizaciju požara. Namenjena je za rad u adresabilnim detekcijama linija sistema POLON 6000, POLON 3000 i POLON 4000. Aktivacija se vrši  od strane kontrolnog panela kada su ispunjeni svi programirani kriterijumi, kao što su požarni alarm u određenoj zoni, opšti požarni alarm itd.

 

Dizajn:

Adresabilna sirena sa bljeskalicom SAB-6001 poseduje piezoelektričnu sirenu smeštenu  u kućište napravljeno od crvenog materijala otpornog na požar. Kućište ima mesto za postavljanje i povezivanje baterije. Montaža se vrši u bazu G-40, takođe napravljenom od materijala otpornog na požar. U konektoru sirene sa bljeskalicom se nalazi klema blok sa priključcima bez vijaka za povezivanje instalacionih žica. Klema blok ima šest terminala, dva para označena kao “+” i “-” za ulaz i izlaz detektorske linije, i dva terminala za povezivanje spoljnog napajanja.

 

Tip ton, akustički, niski strujni
Instalacija unutrašnja
Verzija adresabilna
Naponsko napajanje 9.6VDC – 30.0VDC
Naponsko napajanje iz detekcione linije 16.5VDC – 24.6VDC
Naponsko napajanje spoljnog napajanja 9.6VDC – 30VDC
Potrošnja struje iz spoljnog napajanja ≤ 50µA pri napajanju od 24 VDC
Nivo zvuka do 103dB
Radni temperaturni opseg od -25°C do 55°C
Stepen zaštite kućišta IP 21C
Dimenzije Ф 115×70 mm
Težina 200g
Druge karakteristike prema PN-EN 54-3, Baterija 6LR61 vreme rada u režimu alarma – min 3h, Baterija 6LR61 vreme rada u stanju mirovanja – 2 do 5 godina