Konvencionalna sirena SCD-200

Opis proizvoda

Konvencionalna protivpožarna sirena za unutrašnje uslove, selekcija 32 tona, IP43