Softver SITE MONITOR

Opis proizvoda

Site Monitor Softver i Veb Server

 

Softver za praćenje instaliranih sistema na objektima / webserver je dizajniran da prati instalacije sa Eaton/Cooper-a protiv-požarnih sistema i omogući  brzu administraciju na računaru.

Koristeći jednostavan interfejs, ovlašćeni korisnici mogu pogledati trenutni stanje sistema, trenutne parametre na elementima i istoriju događaja na kontrolnom panelu,  kao i druge informacije u zavisnosti od dozvola za pristup koji definiše sistemski administrator.

Softver za praćenje instaliranih sistema na objektima kontinuirano prati mrežnu aktivnost i evidentira svaki događaj detaljno. Ove informacije se zatim mogu obraditi i generisani u HTML izveštajima ili se koriste za pokretanje automatskih obaveštenja o e-pošti.

Da biste proširili prednosti pristupa zasnovanom na PC-u, softver za nadgledanje sajta – webserver takođe je dizajniran za udaljeni pristup i može se pristupiti preko klijentskog softvera ili web browser-a. Ovo garantuje da gde god da se nalazite, uvek možete brzo da se povežete i obavite vitalnu administraciju.

 

• Praćenje više mreža

• Dnevnik događaja i izveštaji

• Pregledajte bilo koji umreženi panel, petlju, zonu ili uređaj

• Status ažuriranog uređaja

• Administracija panela / uređaja

• Podešavanje automatizovanih e-pošta obaveštenja

• Pun udaljeni pristup preko klijentskog softvera ili web-brouzera

• Klijentski softver kontrolisan licencom radi sprovođenja bezbednosti

• Ugrađena sigurnost lozinke

• Ograničenja pristupa korisnika: samo za pregled, tehničare i administratore

• Podržava do 1000 korisnika

• Poboljšana efikasnost održavanja i planiranja