UCS 6000

Opis proizvoda

Centrala za aktivaciju sistema za odimljavanje, u metalnom kućištu, sa sopstvenim napajanjem, mestom za smeštaj baterija do 2x17Ah.
Namena:
   Univerzalna kontrolna tabla UCS 6000 dizajnirana je za aktivaciju uređaja za zaštitu od požara, koji se koriste za mehaničku ili gravitacionu ventilaciju dima (električni motori za otvaranje prozora ili kupola…).
Centrala se može upravljati putem sistema za dojavu požara ili može samostalno da funkcioniše jer poseduje sledeće karakteristike:
   • terminal za povezivanje konvencionalnog detektora požara (dima);
   • ručnu aktivaciju uz pomoć ručnog javljača naranđeste boje koju propisuje pravilnik
   • akustično i optičko signaliziranje stanja (alarm, greška);
   • automatsko praćenje aktivacije uređaja za zaštitu od požara (električni motori za otvaranje prozora ili kupola….) sistema za izbacivanje dima;
   • monitoring svih linija na sistemu (detektorskih zona, ručnih javljača, motora…);
   • prenošenje osnovnih informacija drugim kontrolnim sistemima (npr. POLON 4000 sistem, IGNIS 1000/2000 sistem ili drugi) o alarmu.
Inkorporacijom adresabilnog elementa centrala UCS6000 može biti i adresabilni elemet u petlji sistema POLON 3000, 4000, 6000 pri čemu se kompletna komunikacija vrši putem adresabilnog protokola, pri čemu je operateru na protivpožarnoj centrali omogućena kompletna signalizacija i upravljanje sistemom odimljavanja.
Centrala se proizvodi u velikom broju varijanti:
   • jedna zona sa 4 i 8A po zoni
   • dve zone sa 4 i 8A po zoni
   • tri zone sa 8A po zoni
   • četiri zone sa 4 i 8A po zoni
   • pet zona 8A po zoni
   • šest zona 8A po zoni
   • sedam zona 8A po zoni
   • osam zona 8A po zoni
Veličina kabineta zavisi od broja zona, najmanji kabinet je dimenzija 400x400x210mm za jednozonsku central.