VA-450

Opis proizvoda

Kompaktni PA/VA sistem sa 2 pojačala 150W i back up pojačalom; proizveden po Evac normama En54 16 i EN60849; 4 izlazne zone i 2 direktne zone; monitoring   sistema: mikrofona, linija, pojačala, baterija i evakuacione poruke; ugrađen MP3 player.

Kompaktni PA/VA sistem sa 2 x150W( i back up pojačalom 150W);  Evac En54 16 i EN60849; 4 izlazne zone i 2 direktne zone;  monitoring svih parametara sistema: mikrofona, linija, pojačala, baterija i evakuacione poruke; integrisan mikrofon za fire brigade; ugrađen MP3 player; audio ulaz za prijem izvora zvuka, 2 inputa za triger sa ppz centrale; interna memorija za skladištenje do 99 grešaka u sistemu; LCD displey; volume, bas, treble potenciometri za nezavisno podešavanje svih zona zasebno; potenciometri za podešavanje ulaznog signala i mikrofona; Tasteri za ručno pokretanje evak poruke, reset sistema( opremljeni poklopcem protiv nehotične aktivacije) i tasterima za prozivanje svake od zona ponaosob; mogućnost konekcije mikrofonske konzole za  izgovarabje glasovnih poruka na svaku zonu nezavisno;