Vretenasti pogon E 250 NT

Opis proizvoda

Kompaktni GEZE vretenasti pogon E 250 NT ima više vrsta  konzola i pokriva široko područje primene.

 

Karakteristike proizvoda

  • prikladan za primenu u sistemima za odvod dima i toplote (24V) i uređajima za prirodni odvod dima i toplote prema EN 12101-2 kao i za prirodnu ventilaciju (230V zajedno s jedinicom mrežnog napajanja).
  • dostupan  u varijantama otvaranja 100, 150, 200, 230, 300, 500, 750 i 1000 mm
  • inteligentna elektronika: otvaranje pogona s mogućnošću kontinuiranog nameštanja i individualne brzine za način rada ventilacije, odvoda dima i toplote
  • integrisani sinkronizovani modul:moguća sinkronizacija do 3 pogona bez dodatne  upravljačke jedinice
  • DIP prekidač za podešavanje načina rada (samostalno i sinkronizovano, master, slave)
  • različite konzole za otklopna i zaokretna krila, kao i krovne prozore i svjetlosne kupole