WM 1005-24 VDC

Opis proizvoda

Automatski Termički javljač sa VdS odobrenjem radi po principu terničkog senzora temperature.

Funkcije Javljača su rast temperature i granična vrednost temperature ambienta.

Dimenzije: 42 mm x Ø 102 mm.