Paralelni upravljački panel WPO-60

Opis proizvoda

Paralelni upravljački panel

Broj potencijalno slobodnih izlaza releja 64000
Broj potencijalnih izlaza 600
Broj nadzornih ulaza 64000
Napon napajanja: glavni 50Hz, 230V +10% – 15%
Napon napajanja: rezervni 17Ah do 134Ah
Vreme kašnjenja prenosa alarma 0 do 10 minuta
Maksimalni kapacitet petlje 300nF
Maksimalna struja petlje 20mA (50mA)
Izolacioni otpor detekcione linije ili više
Tip detekcione linije petlja sa mogućnošću eliminacije kratkog spoja ili prekida žice
Kompatibilnost sa uređajima računar, digitalni nadzorni sistem
Broj detekcionih linija 396
Broj adresa na petljama 250
Zaštita od prodiranja IP 30
Radni opseg temperature od -10°C do 40°C