Alarmni indikator WZ-31

Opis proizvoda

 

Alarmni indikator WZ-31 dizajniran je za optičku signalizaciju stanja detektora ili skupa detektora u sistemima za detekciju požara. Može se povezati sa konvencionalnim ili adresabilnim serijama detektora.

 

Princip rada

Optički alarmni indikator WZ-31 signalizira režim alarma jednog ili najmanje jednog od međusobno povezanih detektora crvenom LED diodom. Maksimalni protok struje (kroz indikator) – 20 mA. LED dioda indikatora napaja se strujom koja prolazi kroz detektor u režimu alarma. U konvencionalnom detekcionom kolu sistema za detekciju požara, svetlo diode je konstantno, u adresabilnim sistemima – dioda emituje trepćući svetlosni signal.

 

 

Maksimalna struja daljinskog alarmnog indikatora 20 µA
Maksimalni presečni presek povezanih žica 1,5 mm²
Boja mlečno bela
Dimenzije Ф 47×26 mm